Huyện Ninh Sơn triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi

Đăng ngày 01 - 12 - 2023
Lượt xem: 90
100%

Ngày 29/11/2023, Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Kế hoạch số 387/KH-UBND về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn huyện Ninh Sơn năm 2024.

 

Theo đó, có 47/49 hộ, cơ sở đủ điều kiện được hỗ trợ kinh phí di dời ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi trên địa bàn thị trấn Tân Sơn.

Tổng kinh phí hỗ trợ cho 47 hộ/cơ sở đủ điều kiện là: 358.480.000 đồng, trong đó: Kinh phí hỗ trợ ổn định đời sống, vật chất: 168.480.000 đồng; Kinh phí hỗ trợ chi phí di dời cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi: 190.000.000 đồng.

Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn chỉ đạo, giao phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Chi cục Chăn nuôi và Thú y, các phòng ban liên quan thuộc Ủy ban nhân dân huyện, Ủy ban nhân dân thị trấn Tân Sơn đôn đốc, hướng dẫn, tổ chức triển khai thực hiện ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc di dời các cơ sở chăn nuôi ra khỏi khu vực không được phép chăn nuôi và chính sách hỗ trợ cho các cơ sở chăn nuôi khi ngừng hoạt động chăn nuôi hoặc tự di dời cơ sở đến khu vực được phép chăn nuôi phù hợp theo quy định tại Quyết định số 01/2022/QĐ-UBND và các quy định pháp luật khác hiện hành; phối hợp với các cơ quan chức năng huyện kiểm tra và tham mưu Ủy ban nhân dân huyện, xử lý vi phạm (nếu có) đối với hộ/cơ sở chăn nuôi, cơ sở nuôi chim yến theo quy định pháp luật hiện hành. Chủ trì, kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện chính sách ở địa phương; tham mưu Ủy ban nhân dân huyện xử lý các trường hợp phát hiện đối tượng lợi dụng chính sách, các hộ/cơ sở chăn nuôi không chấp hành quy định pháp luật theo thẩm quyền tại Nghị định số 14/2021/NĐ-CP ngày 01 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về chăn nuôi và các quy định pháp luật khác hiện hành.

Chi tiết đính kèm Kế hoạch số 387 của UBND huyện.

 


KH-TAN-SON-THEO-QD-01-2024.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

Phấn đấu có thêm 20 sản phẩm OCOP trở lên trong năm 2024(29/02/2024 3:33 CH)

Tân Bình về đích thôn nông thôn mới(27/02/2024 9:07 SA)

Phấn đấu đạt thêm 01 đến 02 tiêu chí huyện nông thôn mới(26/02/2024 2:30 CH)

Hội nghị phát động thi đua cụm các xã, thị trấn năm 2024 (23/02/2024 3:02 CH)

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ,...(15/02/2024 8:01 SA)

46 người đang online
°