Kế hoạch Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện

Đăng ngày 05 - 12 - 2023
Lượt xem: 185
100%

Ngày 30/11, đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Chủ tịch UBND huyện đã ký ban hành Kế hoạch số 389 của UBND huyện về Phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện Ninh Sơn.

 

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm đẩy mạnh phát triển sản xuất nông nghiệp hữu cơ trên từng lĩnh vực sản xuất nông nghiệp có thế mạnh của huyện; hình thành, mở rộng diện tích canh tác được chứng nhận hữu cơ trên một số đối tượng như: Điều, cây ăn quả, bò, dê, cừu và heo bản địa; hình thành các chuỗi liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản hữu cơ, nâng cao năng lực sản xuất, sức cạnh tranh thông qua tăng số lượng, chất lượng nông sản, sản xuất theo quy chuẩn, truy xuất nguồn gốc và tạo cơ chế, chính sách khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các chuỗi hàng hóa nông lâm sản hữu cơ trên địa bàn huyện.

Với 05 nhóm nhiệm vụ chính, gồm:

1. Phát triển các vùng sản xuất nông nghiệp hữu cơ tập trung và các sản phẩm hữu cơ chủ lực.

Trong đó, đối với trồng trọt hữu cơ, dự kiến giai đoạn 2023 – 2025 sẽ chuyển đổi sang sản xuất hữu cơ khoảng 1.716 ha và định hướng đến năm 2030 khoảng 1.720 ha. Đối với chăn nuôi hữu cơ, giai đoạn từ năm 2023 – 2025 phát triển khoảng 2.040 con, định hướng đến năm 2030 khoảng 2.100 con.

2. Phát triển đa dạng các hình thức tổ chức sản xuất sản phẩm hữu cơ

Phát triển các mô hình liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, quy mô lớn, liên kết với các doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác,… để sản xuất và bao tiêu sản phẩm cho nông dân, chú trọng đến các sản phẩm đặc thù của từng địa phương, sản phẩm mang tính truyền thống, khai thác từ tự nhiên.

3. Nghiên cứu phát triển và ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp hữu cơ

Nghiên cứu phát triển và ứng dụng các chế phẩm sinh học, phân hữu cơ sinh học, tác nhân phòng trừ sinh học nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, thay thế kháng sinh trong chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; các chế phẩm sinh học xử lý môi trường nông nghiệp; đánh giá thực trạng độ phì nhiêu của đất, nhu cầu dinh dưỡng cho các cây trồng chủ lực phục vụ sản xuất nông nghiệp hữu cơ bền vững.

Nghiên cứu chọn tạo các loại giống cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, kháng sâu bệnh, phù hợp với sản xuất hữu cơ; nghiên cứu, phát triển và sử dụng con giống, vật tư đầu vào hữu cơ trong nuôi trồng thủy sản; xây dựng các mô hình trình diễn sản xuất nông nghiệp hữu cơ để từng bước nhân rộng mô hình.

4. Đào tạo, tập huấn phát triển nguồn nhân lực

Nâng cao năng lực cho các cán bộ, công chức các cấp làm công tác quản lý, kiểm tra giám sát các tổ chức chứng nhận và sản phẩm nông nghiệp hữu cơ.

Đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp, người sản xuất, kinh doanh sản phẩm hữu cơ.

5. Tăng cường chế biến, tiêu thụ và xuất khẩu sản phẩm hữu cơ

Ưu tiên chế biến các sản phẩm hữu cơ bao gồm các món ăn, các loại thực phẩm, đồ uống, thuốc dược liệu để nâng cao giá trị gia tăng.

Xây dựng mô hình liên kết chuỗi giá trị sản phẩm nông nghiệp hữu cơ từ sản xuất đến chế biến, tiêu thụ, ứng dụng công nghệ cao để chế biến sâu, tinh chế tạo ra sản phẩm nông nghiệp hữu cơ có giá trị cao của huyện.

Hỗ trợ xây dựng thương hiệu, quảng bá sản phẩm và phát triển thị trường đối với sản phẩm nông nghiệp hữu cơ của huyện.

Để đảm bảo hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Kế hoạch của UBND huyện giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã ,thị trấn và các đơn vị có liên quan tổ chức thực hiện các nội dung Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện đúng quy định. Đồng thời, UBND huyện cũng yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai có hiệu quả Kế hoạch phát triển nông nghiệp hữu cơ giai đoạn 2023 – 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn huyện. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị các cơ quan, đơn vị kịp thời báo cáo Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp, tham mưu UBND huyện xem xét, giải quyết theo quy định.

Tin liên quan

Phấn đấu có thêm 20 sản phẩm OCOP trở lên trong năm 2024(29/02/2024 3:33 CH)

Tân Bình về đích thôn nông thôn mới(27/02/2024 9:07 SA)

Hội nghị phát động thi đua cụm các xã, thị trấn năm 2024 (23/02/2024 3:02 CH)

Ninh Sơn, năm mới, kỳ vọng mới(08/02/2024 2:43 CH)

Nông dân Ninh Sơn với phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi(01/02/2024 2:53 CH)

Tin mới nhất

Phấn đấu có thêm 20 sản phẩm OCOP trở lên trong năm 2024(29/02/2024 3:33 CH)

Tân Bình về đích thôn nông thôn mới(27/02/2024 9:07 SA)

Phấn đấu đạt thêm 01 đến 02 tiêu chí huyện nông thôn mới(26/02/2024 2:30 CH)

Hội nghị phát động thi đua cụm các xã, thị trấn năm 2024 (23/02/2024 3:02 CH)

Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ,...(15/02/2024 8:01 SA)

26 người đang online
°