LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 07/2023

Đăng ngày 14 - 02 - 2023
Lượt xem: 107
100%

 

UBND HUYỆN NINH SƠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ninh Sơn, ngày    13    tháng  02  năm 2023

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 07/2023

(Từ ngày 13/02 đến ngày 19/02/2023)

 

Thứ 2 (13/02)

Sáng

- Họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h00 đến 07h55

- Đi thăm cùng lãnh đạo tỉnh tại Hồ Sông Than và đường TS-TN, lúc 08h (Chủ tịch, đ/c Hòa)

- Họp Tổ bảo vệ Sông Than, lúc 10h (đ/c Hòa)

- Họp BĐD NHCSXH tỉnh, lúc 08h (đ/c Anh)

Chiều

- Họp thường trực huyện ủy (Chủ tịch)

- Dự hội nghị tổng kết ATGT tỉnh (đ/c Hòa)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Anh)

Thứ 3 (14/02)

Sáng

- Dự Hội nghị HĐND tỉnh (Chủ tịch)

- Dự họp trực tuyến tại Bộ CHQS tỉnh, lúc 07h30 (đ/c Anh)

- Bảo vệ thi công mỏ vật liệu bổ sung VI tại Hòa Sơn (đ/c Hòa)

Chiều

- Dự họp Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh (Chủ tịch)

- Họp giải quyết khó khăn, vướng mắc công tác GPMB ADB8, tại PH số 1 huyện (đ/c Hòa)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Anh)

Thứ 4 (15/02)

Sáng

- Hội nghị sơ kết Đề án 06 năm 2022 trên địa bàn huyện (Chủ tịch)

- Dự HN triển khai công tác XDPTTDBVANTQ năm 2023 tỉnh (đ/c Anh)

- Dự giao ban BCĐ CTPH giữa BCHQS với các tổ chức CT-XH huyện (đ/c Hòa)

Chiều

- Họp: (1) Tư vấn các ngành vụ ông Phương Bảo Sỹ; (2) Giải quyết vụ ông Thơm – Hoàng An (Chủ tịch, đ/c Anh)

- Dự Lễ công bố Thôn đạt chuẩn NTM năm 2022 tại xã Mỹ Sơn (đ/c Hòa)

- Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Thứ 5 (16/02)

Sáng

- Dự họp kiểm điểm trách nhiệm trong việc giải ngân vốn Đầu tư công chậm (Chủ tịch)

- Dự họp giải quyết khiếu nại của công dân + Đối thoại với công dân tại tỉnh (đ/c Hòa)

- Họp GPMB ADB8 + Dự án thu trữ nước dưới đất tại tỉnh (đ/c Hòa)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Anh)

Chiều

- Họp đánh giá KQ các CTMTQG năm 2022, bàn giải pháp năm 2023 (Chủ tịch, đ/c Hòa)

- Dự TK đánh giá KQ công tác vận động và sử dụng Quỹ ‘Vì người nghèo’ tỉnh (đ/c Anh)

- Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Thứ 6 (17/02)

Sáng

- Đối thoại các hộ dân dọc Quốc lộ 27 trước khi giải quyết khiếu nại (Chủ tịch)

- Dự họp BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh (đ/c Anh)

- Dự đối thoại tại tòa án tỉnh (Nguyễn Thị Lệ Thủy), lúc 09h30 (đ/c Hòa)

Chiều

- Đối thoại các hộ dân dọc Quốc lộ 27 trước khi giải quyết khiếu nại (Chủ tịch)

- Dự Lễ công bố Thôn đạt chuẩn NTM năm 2022 tại xã Nhơn Sơn (đ/c Hòa)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Anh)

- Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Thứ 7 (18/02):       - Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Chủ nhật (19/02): - Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

Đặng Hoàng Anh

Tin liên quan

Tin mới nhất

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 11/2023 (điều chỉnh)(14/03/2023 10:48 SA)

Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện(06/03/2023 11:46 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 10/2023(06/03/2023 10:47 SA)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 09/2023(27/02/2023 6:38 CH)

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 08/2023 (Từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2023)(20/02/2023 10:58 SA)

123 người đang online
°