LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 06/2023 (Điều chỉnh)

Đăng ngày 07 - 02 - 2023
Lượt xem: 138
100%

 

UBND HUYỆN NINH SƠN

VĂN PHÒNG

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 

Ninh Sơn, ngày    07    tháng  02  năm 2023

 

LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

TUẦN THỨ 06/2023 (Điều chỉnh)

(Từ ngày 06/02 đến ngày 12/02/2023)

 

 

Thứ 2 (06/02)

Sáng

- Chào cờ đầu tháng 2 tại HT.UBND huyện, từ 07h đến 07h30 (CT, 2PCT)

- Họp giao ban Chủ tịch và các Phó Chủ tịch từ 07h30 đến 08h00

- Họp giao ban trực tuyến tỉnh tháng 01/2023, tại PHTT huyện (Chủ tịch, 2PCT)

Chiều

- Họp thường trực huyện ủy (Chủ tịch)

- Dự họp BCH Đảng bộ xã Hòa Sơn, tại Hòa Sơn (đ/c Anh)

- Tham dự phiên đối thoại tại Tòa án tỉnh (Lê Châu Chính; Sang; Hiếu), lúc 14h (đ/c Hòa)

Thứ 3 (07/02)

Sáng

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân năm 2023 (Chủ tịch)

- Dự làm việc với BQLDANN về tiến độ Hồ Sông Than, tại Hòa Sơn, lúc 08h30 (đ/c Hòa)

- Làm việc tại cơ quan (đ/c Anh)

Chiều

- Kiểm tra công tác chuẩn bị Lễ giao, nhận quân năm 2023, lúc 15h (Chủ tịch)

- Làm việc công tác di dời hạ tầng cao tốc, Bắc – Nam, tại xã Nhơn Sơn (đ/c Hòa)

- Dự họp KH phát triển nhà ở đô thị, tại Sở Xây dựng (đ/c Anh)

Thứ 4 (08/02)

Sáng

- Dự Lễ giao quân năm 2023, tại CQQS huyện, lúc 06h (Chủ tịch, 2PCT)

- Dự làm việc với BQLDA(NN) với PCT.UBND tỉnh, lúc 09h30 (Chủ tịch)

- Dự kiểm tra dự án ĐMT Mỹ Sơn Hoàn Lộc Việt cùng Sở Công Thương, lúc 07h30 (đ/c Hòa)

Chiều

- Làm việc tại cơ quan (Chủ tịch)

- Dự họp BCĐ Quy chế dân chủ ở cơ sở cấp tỉnh (đ/c Anh)

- Dự làm việc cùng BQLDAGT (Tân Sơn-Tà Năng gđ2), lúc 14h tại huyện (Đ/c Hòa)

- Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Thứ 5 (09/02)

Sáng

- Tiếp công dân tháng 02/2023 (Phạm Bá Quang), tại địa điểm tiếp công dân huyện (Chủ tịch)

- Học tập, quán triệt các Chỉ thị, Nghị quyết tại huyện (Chủ tịch, 2PCT)

- Dự kiểm tra các công trình trọng điểm cùng CT.UBND tỉnh (Chủ tịch, đ/c Hòa)

Chiều

- Họp BTV huyện ủy, tại PH BTV (Chủ tịch, đ/c Anh)

- Dự thẩm tra kết quả NTM tại xã Nhơn Sơn (đ/c Hòa)

- Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Thứ 6 (10/02)

Sáng

- Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Hòa)

- Họp BCĐ chuyển đổi số huyện tại phòng họp huyện ủy (đ/c Anh)

Chiều

- Đi kiểm tra cơ sở (Chủ tịch, đ/c Hòa)

- Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Thứ bảy (11/02)

Sáng

- Dự họp mặt đồng hương Ninh Thuận tại TP.HCM (Chủ tịch, đ/c Hòa)

Chiều

- Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

Chủ nhật (12/02): - Học lớp BD CVCC (online) từ 16h-19h30 (Chủ tịch, đ/c Anh)

 

 

 

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

 

 

 

 

 

Đặng Hoàng Anh

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 11/2023 (điều chỉnh)(14/03/2023 10:48 SA)

  Lịch tiếp công dân định kỳ tháng 3/2023 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện(06/03/2023 11:46 SA)

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 10/2023(06/03/2023 10:47 SA)

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 09/2023(27/02/2023 6:38 CH)

  LỊCH CÔNG TÁC CỦA LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN TUẦN THỨ 08/2023 (Từ ngày 20/02 đến ngày 26/02/2023)(20/02/2023 10:58 SA)

  94 người đang online
  °