Thông báo hoàn thiện mở tiểu mục tiểu Đề án 06 trên Chuyên trang chuyển đổi số của tỉnh.

Đăng ngày 20 - 04 - 2023
Lượt xem: 97
100%

 

Nội dung chi tiết theo file đính kèm


DT1176-1681802104268-56947446_nvsy-19-04-2023_14h51p41(19.04.2023_16h13p25)_signed.pdf

Tin liên quan

Thông tin hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(11/04/2023 4:51 CH)

Hội nghị giới thiệu triển khai vé điện tử, hóa đơn điện tử trên địa bàn huyện(01/04/2023 7:47 CH)

Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên...(12/01/2023 5:01 CH)

Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.(15/11/2022 2:51 CH)

Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa(10/11/2022 8:56 CH)

Tin mới nhất

Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Ninh Sơn năm 2023 (20/04/2023 7:58 SA)

Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) huyện Ninh Sơn năm 2023(20/04/2023 7:32 SA)

HƯỚNG DẪN KHAI THÁC CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA VỀ DÂN CƯ(18/04/2023 4:42 CH)

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VNEID(18/04/2023 4:34 CH)

Thông tin hướng dẫn khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư(11/04/2023 4:51 CH)

56 người đang online
°