Tuyên truyền, triển khai thực hiện Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an.

Đăng ngày 28 - 08 - 2023
Lượt xem: 106
100%

Ngày 14/8/2023, Công an huyện ban hành Công văn số 1237/CAH về tuyên truyền công tác đăng ký xe quy định tại Thông tư số 24/2023/TT-BCA ngày 01/7/2023 của Bộ Công an.

 

Theo đó,  Thông tư số 24/2023/TT-BCA gồm: 4 Chương và 40 Điều.

Thông tư này quy định về hồ sơ, thủ tục cấp, thu hồi đăng ký, biển số xe cơ giới được quy định trong Luật Giao thông đường bộ, bao gồm: Đăng ký xe lần đầu; đăng ký sang tên, di chuyển xe; cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; cấp lại chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; đăng ký xe tạm thời; thu hồi chứng nhận đăng ký xe, biển số xe; đăng ký, cấp biển số xe trúng đấu giá (sau đây gọi chung là đăng ký xe); hướng dẫn giải quyết một số trường hợp cụ thể; biểu mẫu, thời hạn sử dụng chứng nhận đăng ký xe, xác định năm sản xuất của xe và biển số xe.

Thông tư này áp dụng đối với: Sĩ quan, hạ sĩ quan Công an nhân dân làm nhiệm vụ đăng ký xe (sau đây gọi chung là cán bộ đăng ký xe); Cơ quan đăng ký xe; Công an các đơn vị, địa phương; Tổ chức, cá nhân có liên quan đến hoạt động đăng ký xe.

Tuy nhiên, đối với việc đăng ký xe cơ giới của Quân đội sử dụng vào mục đích quốc phòng thì không áp dụng Thông tư này.

Trong Thông tư này cũng quy định về: Nguyên tắc đăng ký xe (Điều 3); Cơ quan đăng ký xe (Điều 4); Trách nhiệm của cơ quan đăng ký xe và cán bộ đăng ký xe(Điều 5); Trách nhiệm của chủ xe (Điều 6); Thời hạn giải quyết đăng ký xe (Điều 7); Hồ sơ, thủ tục đăng ký xe (từ Điều 8 đến Điều 33); Biểu mẫu, thời hạn sử dụng giấy chứng nhận đăng ký xe, xác định năm sản xuất xe và biển số xe (Điều 34 đến Điều 37);

Thông tư có một số điều khoản chuyển tiếp (Điều 39)

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành mà chưa làm thủ tục thu hồi thì số biển số đó được xác định là biển số định danh của chủ xe.

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số, nếu chủ xe đã làm thủ tục thu hồi trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì số biển số đó được chuyển vào kho biển số để cấp biển số theo quy định.

- Đối với xe đã đăng ký biển 5 số có ký hiệu “LD”, “DA”, “MĐ”, “R” thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, kể cả khi cấp đổi, cấp lại biển số, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số theo quy định của Thông tư này.

- Đối với xe đã đăng ký biển 3 hoặc 4 số thì tiếp tục được phép tham gia giao thông, trừ trường hợp chủ xe có nhu cầu cấp sang biển số định danh hoặc khi chủ xe thực hiện thủ tục cấp đổi chứng nhận đăng ký xe, cấp đổi biển số xe, cấp lại chứng nhận đăng ký xe, cấp lại biển số xe hoặc đăng ký sang tên, di chuyển xe theo quy định của Thông tư này thì thực hiện thu hồi biển 3 hoặc 4 số đó và cấp đổi sang biển số định danh theo quy định.

- Đối với Công an cấp xã được phân cấp đăng ký xe mô tô trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện đăng ký xe theo quy định tại Thông tư này.

- Mẫu chứng nhận đăng ký xe ban hành kèm theo Thông tư số 58/2020/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an và biển số xe ô tô, rơmoóc, sơmi rơmoóc, mô tô biển 5 số đã sản xuất trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành thì được tiếp tục sử dụng đến hết.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 8 năm 2023./.

Đính kèm file MP3 để tuyên truyền 

 


tuyên truyền giao thông.mp3
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  KẾ HOẠCH Tổ chức Đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến hành xem xét bổ nhiệm các chức...(22/09/2023 1:57 CH)

  Công bố các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tham mưu của Phòng Tài nguyên và Môi trường(28/08/2023 2:01 CH)

  THÔNG BÁO Điều chỉnh thời gian tổ chức thực hiện đánh giá Chương trình hành động trước khi tiến...(17/08/2023 4:22 CH)

  Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc(11/08/2023 2:53 CH)

  THÔNG BÁO Danh sách các ứng viên đủ điều kiện, tiêu chuẩn tham gia đánh giá Chương trình hành...(31/07/2023 2:19 CH)

  34 người đang online
  °