Quyết định đình chỉ giải quyết khiếu nại H DLang Ji Ê

Đăng ngày 26 - 09 - 2021
Lượt xem: 231
100%

 

Tải file đính kèm QĐ. 602 H DLang Ji Ê.pdf

Tin liên quan

Tin mới nhất

KẾT LUẬN THANH TRA Về việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực xứ đồng Bà Đĩ, xã Hòa Sơn và xã Mỹ...(25/12/2023 8:34 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Bích Phương (lần đầu)(24/12/2023 8:48 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Chánh (lần đầu)(23/12/2023 8:52 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại(23/12/2023 8:46 CH)

KẾT LUẬN THANH TRA việc thực hiện các quy định về quản lý thu, chi tài chính ngân sách nhà nước...(22/12/2023 10:21 SA)

41 người đang online
°