Kết quả công tác Cải cách hành chính 9 tháng năm 2022

Đăng ngày 04 - 10 - 2022
Lượt xem: 166
100%

 

Thời gian qua, Công tác cải cách hành chính luôn được UBND huyện triển khai hiệu quả. Thực hiện tốt việc tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa và một cửa liên thông; chấp hành tốt kỷ luật, kỷ cương hành chính công vụ. Quy chế văn hóa công sở và quy tắc ứng xử được đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện theo quy định. Việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành đã tiếp tục được triển khai, đẩy mạnh và đạt được những hiệu quả rõ rệt.

Tính đến ngày 05/9, UBND huyện đã ban hành 04 văn bản quy phạm pháp luật, 300 Kế hoạch; HĐND huyện ban hành 33 Nghị quyết và nhiều văn bản khác. Duy trì thực hiện việc tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả tại huyện và 08/08 xã, thị trấn thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông; tỉ lệ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính đạt trên 97%. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công đến 31/8/2022 là 29.981 triệu đồng/42.074 triệu đồng, đạt 71,26%. Các địa phương tiếp tục tập trung vào hoàn thiện cơ chế chính sách về xây dựng, phát triển phục vụ chính quyền điện tử , chính quyền số phù hợp với định hướng.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Kết quả triển khai thực hiện chỉ số năng lực cạnh tranh DDCI năm 2023 trên địa bàn huyện Ninh Sơn(06/12/2023 9:20 SA)

  Kết quả khảo sát mức độ hài lòng của người dân, tổ chức đối với dịch vụ hành chính công trên địa...(10/10/2023 8:53 SA)

  Thông báo về việc bố trí cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(11/05/2023 3:13 CH)

  Nhơn Sơn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính(16/03/2023 2:53 CH)

  Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ(13/01/2023 8:55 SA)

  109 người đang online
  °