Tân Sơn đẩy mạnh công tác chuyển đổi số

Đăng ngày 06 - 10 - 2022
Lượt xem: 106
100%

Thời gian qua, cấp ủy, chính quyền thị trấn Tân Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác chuyển đổi số gắn với phương châm hành động năm của huyện về "Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu quả" nhằm tạo sự chuyển biến của tổ chức, cá nhân về nề nếp, cách làm việc, phương thức sản xuất dựa trên công nghệ số để thúc đẩy nền kinh tế của địa phương phát triển.

 

Theo đồng chí Võ Đăng Kiều – Chủ tịch UBND thị trấn Tân Sơn, cho biết: Để thực hiện Kế hoạch của UBND huyện về chuyển đổi số, UBND thị trấn đã xây dựng kế hoạch triển khai phù hợp với đặc thù của địa phương. Lãnh đạo UBND thị trấn đã trực tiếp tham gia các lớp tập huấn, nâng cao nhận thức về chuyển đổi số; công tác nâng cao trình độ của cán bộ, công chức về công nghệ thông tin được quan tâm; đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân hiểu về chuyển đổi số... Cùng thuận lợi khi có đội ngũ cán bộ công, chức có trình độ công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu trong thực hiện các lĩnh vực liên quan đến chuyển đổi số nên hiện nay thị trấn đã triển khai cơ bản được chính quyền số, đã xử lý được các văn bản trên môi trường mạng.

Để triển khai chuyển đổi số thành công trên 3 lĩnh vực về chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, thị trấn Tân Sơn đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Trong đó, đã thành lập tổ công nghệ số cộng đồng của UBND thị trấn và của 8 khu phố; tập trung phát triển cơ sở hạ tầng Internet; sử dụng hệ thống quản lý văn bản điều hành, phần mềm quản lý tài sản, phần mềm một cửa điện tử, phần mềm tài chính - kế toán; hỗ trợ quảng bá, tiếp thị và bán các sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương trên môi trường mạng; hỗ trợ cài đặt cửa hàng số cho hộ gia đình có tài khoản điện tử, ví điện tử… Đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân về chuyển đổi số, đặc biệt là trong việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4. 

Về phát triển chính quyền số, địa phương đang cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 là 100 thủ tục. Tính đến ngày 15/9, trên hệ thống một cửa điện tử đã tiếp nhận 360 hồ sơ, trong đó tiếp nhận trực tuyến 26 hồ sơ; 100% hồ sơ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn; tăng cường sử dụng dịch vụ bưu chính công ích để hạn chế việc người dân phải đến cơ quan nhà nước giải quyết thủ tục hành chính; 95% văn bản được gửi hoàn toàn dưới dạng điện tử.

Về phát triển kinh tế số, xã hội số, đa số các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thị trấn đã biết ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tình hình hoạt động mạng lưới bưu chính, viễn thông ổn định; dịch vụ Internet băng thông rộng đến tất cả các khu phố.

Cùng với đó, địa phương cũng quan tâm phát triển hạ tầng, nền tảng số phục vụ chuyển đổi số. Nơi làm việc của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tương đối đảm bảo về diện tích; hệ thống máy tính, máy in, máy photo, máy scan được trang bị đầy đủ đáp ứng nhu cầu công việc. 

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên...(12/01/2023 5:01 CH)

  Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.(15/11/2022 2:51 CH)

  Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa(10/11/2022 8:56 CH)

  Truyền thông hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10 trên địa bàn huyện Ninh Sơn, tỉnh Ninh...(09/10/2022 10:58 SA)

  Ninh Sơn: Phát động Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện (11/09/2022 10:47 CH)

  Tin mới nhất

  Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ(15/02/2023 11:13 SA)

  Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên...(12/01/2023 5:01 CH)

  UBND huyện họp thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(16/12/2022 3:52 CH)

  Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.(15/11/2022 2:51 CH)

  Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa(10/11/2022 8:56 CH)

  17 người đang online
  °