Thị trấn Tân Sơn: Tăng cường việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4

Đăng ngày 06 - 10 - 2022
Lượt xem: 174
100%

Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện trong giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, thời gian qua, UBND thị trấn đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, góp phần cải thiện Chỉ số ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng Chính quyền điện tử.

 

Để nâng tỷ lệ giải quyết TTHC qua hình thức trực tuyến, sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4, UBND thị trấn đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn rà soát, lựa chọn các TTHC người dân, doanh nghiệp sử dụng nhiều, không phức tạp để triển khai thực hiện.

Đồng thời, tổ chức quán triệt, xác định việc khai thác, sử dụng có hiệu quả các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 để phục vụ người dân, doanh nghiệp là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên trong cải cách hành chính và công tác chỉ đạo điều hành của các cơ quan; tăng cường tuyên truyền về hiệu quả, lợi ích sử dụng dịch vụ công trực tuyến, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tiếp cận bằng nhiều hình thức, giúp người dân dễ dàng cập nhật thông tin và sử dụng dịch vụ. 

Chỉ đạo công chức bộ phận Một cửa trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ người dân thực hiện việc lập và gửi hồ sơ qua mạng đối với các thủ tục hành chính đã được UBND tỉnh công bố mức độ 3, mức độ 4; hướng dẫn tổ chức, cá nhân đăng ký tài khoản dịch vụ công trực tuyến trên Cổng DVC quốc gia theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh. 

Qua thời gian thực hiện, việc triển khai giải thủ tục hành chính trên Công dịch vụ công trên địa bàn thị trấn có nhiều chuyển biến tích cực, nhận thức của cán bộ, công chức và Nhân dân về Dịch vụ công trực tuyến được nâng lên, người dân đã bắt đầu quan tâm đến đến việc thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính qua mạng. Từ đầu năm đến nay, tổng hồ sơ thực hiện trên cổng Dịch vụ công của thị trấn 403 hồ sơ, trong đó có 26 hồ sơ được tiếp nhận và giải quyết qua mạng.  

Mặc dù còn nhiều khó khăn trong thời gian đầu triển khai thực hiện, song với những kết quả bước đầu đã đạt được sẽ là nền tảng quan trọng để thị trấn Tân Sơn tiếp tục có giải pháp thu hút ngày càng nhiều người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 trong thời gian tới. Qua đó, góp phần cùng với toàn huyện thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động số 123-CTr/HU ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 29/11/2021 của Ban Thường vụ tỉnh ủy về Chuyển đổi số tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Thông báo về việc bố trí cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(11/05/2023 3:13 CH)

  Công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Sơn(06/10/2022 3:37 CH)

  Ninh Sơn triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính quý IV năm 2022(04/10/2022 8:59 SA)

  Nhơn Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2022(29/09/2022 2:30 CH)

  Đẩy mạnh cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ(14/07/2022 10:24 SA)

  Tin mới nhất

  Thông báo về việc bố trí cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(11/05/2023 3:13 CH)

  Nhơn Sơn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính(16/03/2023 2:53 CH)

  Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ(13/01/2023 8:55 SA)

  Ủy ban Nhân dân huyện: Thẩm định và đánh giá, phân loại kết quả công tác Cải cách hành chính và...(07/12/2022 7:49 SA)

  Lương Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính(17/11/2022 10:34 SA)

  127 người đang online
  °