giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1954 (Lần đầu)

Đăng ngày 09 - 10 - 2022
Lượt xem: 105
100%

 

Ông Nguyễn Văn Lộc, khiếu nại Quyết định số 1098/QĐ-UBNDngày29/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước SôngThan, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn và Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung giá trị chênh lệch cho hộ ông để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn. Qua khiếu nại, ông Nguyễn Văn Lộc yêu cầu: Bồi thường về đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với diện tích 4.507,4m2 đất bị thu hồi; hỗ trợ ổn định đời sống và hỗ trợ tái định cư.

Giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lộc (sinh năm 1954), cư ngụ tại thôn Tân Hòa, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, tỉnh NinhThuận, với nội dung: 1. Không chấp thuận việc ông Nguyễn Văn Lộc khiếu nại yêu cầu: Bồi thường về đất, hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm đối với diện tích 4.507,4m2 đất bị thu hồi; hỗ trợ ổn định đời sống và hỗ trợ tái định cư. 2. Điều chỉnh một phần Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 29/5/2020 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Nguyễn Văn Lộc để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước SôngThan, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn và Quyết địnhsố786/QĐ-UBND ngày 23/4/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung giá trị chênh lệch cho hộ ông Nguyễn Văn Lộc để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn, cụ thể: Phần diện tích 1.360m2 đất thuộc Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số Q 230216 ngày 26/9/2001, không phải khai phá cùng thời điểm cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như trước đây các cơ quan đã áp dụng.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm QĐ1801


13.-Quyet-dinh-giai-quyet-khieu-nai-Loc_hoand-04-08-2022_09h51p08(04.08.2022_10h51p17)_signed.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Giải quyết khiếu nại của ông Võ Tấn Hiền (lần đầu)(09/10/2022 11:30 SA)

  Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tuấn (lần đầu)(09/10/2022 11:24 SA)

  giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Anh (lần đầu)(09/10/2022 11:22 SA)

  Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Tài Bạch Sách(09/10/2022 11:10 SA)

  trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dung(21/09/2022 9:12 CH)

  24 người đang online
  °