Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 06 tháng đầu năm trên địa bàn huyện

Đăng ngày 08 - 07 - 2022
Lượt xem: 290
100%

 

Trong 06 tháng đầu năm 2022, mặc dù nguồn kinh phí chưa được phân bổ, nhưng với sự đồng lòng của nhân dân, sự chung sức của cộng đồng doanh nghiệp và quyết tâm của các ban ngành. Địa phương đã huy động xã hội hoá thực hiện đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, thủy lợi, đèn điện chiếu sáng và hỗ trợ nhà ở cho người nghèo. Kết quả đã sửa chữa các tuyến đường hư hỏng, xây dựng mương thoát nước 02 bên đường, đổ đất cấp phối và bê tông hóa được 08 tuyến đường, chiều dài khoảng 13 km, với tổng kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng tại ba xã Lâm Sơn, Lương Sơn và Quảng Sơn. Tổ chức nạo vét kênh mương tại xã Lương Sơn với chiều dài 25,77 km; bê tông hóa 02 sân nhà văn hóa - thể thao thôn Đắc Nhơn 1và Đắc Nhơn 3 với diện tích 250m2. Xây dựng 23 căn nhà và 60 nhà tiêu hợp vệ sinh cho người nghèo trên địa bàn xã Ma Nới với tổng kinh phí 2.050 triệu đồng. Ngoài việc đầu tư cơ sở hạ tầng, việc tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế nông thôn luôn được huyện quan tâm triển khai. Hình thành 01 mô hình liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm đậu xanh tại thôn Mỹ Hiệp có quy mô 30 ha với Công ty giống cây trồng Miền Nam; duy trì 04 mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa với diện tích 404 ha trên địa bàn hai xã Lương Sơn và Nhơn Sơn. Chuyển đổi cây trồng trong 06 tháng đầu năm đạt 376/300 ha, đạt 125% so với kế hoạch năm, tập trung chủ ở hai xã Lương Sơn và Mỹ Sơn. Phối hợp với các địa phương hướng dẫn các tổ chức, cá nhân đăng ký xây dựng quy trình sản phẩm OCOP và nhân rộng mô hình tưới nước tiết kiệm trên cây trồng năm 2022.

Để tiếp tục thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch năm 2022, UBND huyện đã đề ra một số nhiệm vụ yêu cầu các địa phương, phòng ban chuyên môn cần tập trung triển khai trong 6 tháng cuối năm như: Đối với các xã cần xây dựng kế hoạch và lộ trình chi tiết để triển khai thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã. Trong đó, kế hoạch phải phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng bộ phận, cá nhân phụ trách từng tiêu chí nhằm đảm bảo hoàn thiện tốt chất lượng từng tiêu chí thôn nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao; đồng thời, lộ trình triển khai thực hiện các nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới phải được phân chia thời gian cụ thể, hợp lý, đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ đúng tiến độ theo Kế hoạch của UBND huyện, Nghị quyết chuyên đề của Đảng ủy xã về xây dựng nông thôn mới. Thường xuyên rà soát chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, có kế hoạch giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã nông thôn mới, tuyệt đối không để thu hồi danh hiệu xã nông thôn mới. Đối với các phòng ban chuyên môn cần nghiên cứu nội dung các chỉ tiêu của từng tiêu chí xây dựng nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 để hướng dẫn các địa phương có liên quan thống nhất nội dung và cách thức triển khai thực hiện theo đúng quy định. Thường xuyên bám sát nội dung Kế hoạch số 121/KH-UBNDngày28/3/2022 của UBND huyện về việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Sơn, Kế hoạch số 128/KH-UBND ngày 30/3/2022 của UBND huyện về việc phân công nhiệm vụ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện Ninh Sơn và các văn bản khác có liên quan đến xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 để hỗ trợ UBND các xã đạt các tiêu chí về thôn nông thôn mới và xã nông thôn mới nâng cao theo quy định.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Phấn đấu có thêm 20 sản phẩm OCOP trở lên trong năm 2024(29/02/2024 3:33 CH)

  Tân Bình về đích thôn nông thôn mới(27/02/2024 9:07 SA)

  Phấn đấu đạt thêm 01 đến 02 tiêu chí huyện nông thôn mới(26/02/2024 2:30 CH)

  Hội nghị phát động thi đua cụm các xã, thị trấn năm 2024 (23/02/2024 3:02 CH)

  Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ,...(15/02/2024 8:01 SA)

  9 người đang online
  °