Năm 2023, toàn huyện phấn đấu có thêm 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới

Đăng ngày 24 - 02 - 2023
Lượt xem: 154
100%

 

Với mục tiêu trở thành huyện nông thôn mới vào cuối năm 2025, vì thế trong năm 2023 UBND huyện đặt chỉ tiêu phấn đấu có thêm 1 xã nông thôn mới là xã Hòa Sơn và 1 xã nông thôn mới nâng cao là xã Mỹ Sơn. Cụ thể, xã Hòa Sơn đã đạt 16/19 tiêu chí, phấn đấu đạt thêm 3 tiêu chí là hộ nghèo, thu nhập và tổ chức sản xuất; xã Mỹ Sơn đã đạt 17/19 tiêu chí, phấn đấu thêm 2 tiêu chí về hộ nghèo và tổ chức sản xuất.

Riêng với các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới là Lâm Sơn, Quảng Sơn và các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là Lương Sơn, Nhơn Sơn sẽ tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí xã nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao đã đạt, đồng thời triển khai thực hiện Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. Đối với xã Ma Nới phấn đấu hoàn thành đạt từ 16 – 17 tiêu chí nông thôn mới.

Trong năm 2023, UBND huyện cũng đặt chỉ tiêu xây dựng các thôn: Lâm Quý, Tân Bình, xã Lâm Sơn; Trà Giang 3, Trà Giang 4, xã Lương Sơn; Triệu Phong 1, Thạch Hà 2, xã Quảng Sơn; Phú Thạnh, xã Mỹ Sơn; Tân Hòa, xã Hòa Sơn; thôn Ú, xã Ma Nới; Đắc Nhơn 1, Lương Cang 1, xã Nhơn Sơn đạt chuẩn thôn nông thôn mới và phấn đấu các thôn: Lâm Phú, xã Lâm Sơn; Đắc Nhơn 3, xã Nhơn Sơn; Tân Lập 2, xã Lương Sơn đạt chuẩn thôn nông thôn mới kiểu mẫu.

Và để cụ thể hóa các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra, phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp triển khai công tác xây dựng nông thôn mới năm 2023 vào sáng ngày 27/02. Đồng chí Đoàn Văn Hùng – Chủ tịch UBND huyện đề nghị Văn phòng Điều phối Nông thôn mới của huyện cần tham mưu kế hoạch cụ thể từng phần việc phải làm cho từng tiêu chí để xây dựng xã Hòa Sơn đạt chuẩn nông thôn mới và xã Mỹ Sơn đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm; riêng xã Ma Nới cần xây dựng kế hoạch cụ thể phải làm cho 5 tiêu chí còn lại. Đối với phòng Nông nghiệp cần tập trung khôi phục, phát triển kinh tế tập thể, kinh tế hợp tác xã nhằm nâng cao đời sống của nhân dân. Với các xã xây dựng thôn nông thôn mới cần triển khai theo đúng lộ trình đã đề ra; phối hợp với các ngành của huyện để thực hiện đúng trọng tâm, trọng điểm và nắm vững các trụ cột kinh tế của địa phương để tập trung phát triển nhằm tăng thu nhập, giảm hộ nghèo. Đối với Mặt trận, đoàn thể tiếp tục làm tốt vai trò vận động, tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân và hỗ trợ các địa phương thực hiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Phấn đấu có thêm 20 sản phẩm OCOP trở lên trong năm 2024(29/02/2024 3:33 CH)

  Tân Bình về đích thôn nông thôn mới(27/02/2024 9:07 SA)

  Phấn đấu đạt thêm 01 đến 02 tiêu chí huyện nông thôn mới(26/02/2024 2:30 CH)

  Hội nghị phát động thi đua cụm các xã, thị trấn năm 2024 (23/02/2024 3:02 CH)

  Chính phủ ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ,...(15/02/2024 8:01 SA)

  121 người đang online
  °