Nhơn Sơn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính

Đăng ngày 16 - 03 - 2023
Lượt xem: 379
100%

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Chính vì thế trong thời gian qua, xã Nhơn Sơn đã triển khai đồng bộ, nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc hướng tới sự hài lòng của nhân dân

 

Trong quá trình xây dựng và phát triển, cải cách hành chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính.

Do đó, xã Nhơn Sơn đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó điển hình là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của địa phương thông qua việc chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các thủ tục hành chính (TTHC) mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai TTHC; thực hiện chế độ thông tin báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định; triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC và quy định hành chính liên quan. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và thông tin kịp thời tới người dân cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Xử lý việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân về quy định hành chính để đánh giá, rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung TTHC phù hợp với địa phương. Niêm yết, công khai Bộ danh mục TTHC được thực hiện tiếp nhận, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả (BPTN&TKQ) của UBND xã, đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã.

Ngoài ra, địa phương còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, công việc hành chính; rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính bên cạnh công tác tuyên truyền để nhân dân biết về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Thông báo về việc bố trí cán bộ hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(11/05/2023 3:13 CH)

  Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ(13/01/2023 8:55 SA)

  Ủy ban Nhân dân huyện: Thẩm định và đánh giá, phân loại kết quả công tác Cải cách hành chính và...(07/12/2022 7:49 SA)

  Lương Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính(17/11/2022 10:34 SA)

  Tuyên truyền, phố biến Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử(11/11/2022 8:39 CH)

  87 người đang online
  °