Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Ninh Sơn năm 2023

Đăng ngày 20 - 04 - 2023
Lượt xem: 326
100%

Ngày 15/3/2023, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện Ninh Sơn ban hành Kế hoạch số 109/KH-UBND về triển khai Chuyển đổi số huyện Ninh Sơn năm 2023.

 

- Theo đó, Kế hoạch đề ra mục tiêu tổng quát là: Đẩy mạnh chuyển đổi số hướng tới thực hiện mục tiêu toàn diện theo Chương trình hành động số 123-CTr/HU ngày 09/02/2022 của Ban Thường vụ huyện ủy, Kế hoạch số 87/KH-UBND ngày 11/3/2022 của UBND huyện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trong đó, nhiệm vụ trọng tâm là phát triển chính quyền số, kinh tế số, xã hội số năm 2023 với chủ đề hành động “Huy động mọi nguồn lực, tập trung phát triển dữ liệu số, số hoá quy trình; mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023”; gắn quá trình chuyển đổi số với cải cách hành chính nhằm nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước và cung cấp dịch vụ công của chính quyền các cấp, nhằm nâng cao công tác cải cách hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của huyện để phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

-  Mục tiêu cụ thể được tập trung phát triển hạ tầng số, chính quyền số, kinh tế số, xã hội số, cụ thể:

+ Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 80% hộ gia đình.

+ Tỷ lệ dân số trên 15 tuổi có điện thoại thông minh đạt 85%.

+ Đảm bảo 98% văn bản điện tử gửi, nhận giữa các cơ quan hành chính Nhà nước các cấp được ký số thay thế văn bản giấy (trừ văn bản mật).

+ Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DCVTT) phát sinh hồ sơ đạt 75% đối với cấp huyện và 75% đối với cấp xã.

+ Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính (TTHC) được tiếp nhận, xử lý trực tuyến đạt 75% đối với cấp huyện và 50% đối với cấp xã.

+ 95% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 75% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước).

+ 95% báo cáo định kỳ, báo cáo thống kê về kinh tế xã hội phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện được thực hiện qua hệ thống báo cáo điện tử của huyện; kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa hệ thống báo cáo huyện Ninh Sơn với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ.

+ Trang thông tin điện tử của huyện công khai thông tin đầy đủ theo quy định tại Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến của cơ quan nhà nước trên môi trường mạng.

+ Kết nối, liên thông các cơ sở dữ liệu quốc gia tạo nền tảng phát triển Chính phủ số bao gồm các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm; Tỷ lệ cơ quan nhà nước cung cấp dữ liệu mở đầy đủ theo danh mục đạt 50% (không áp dụng đối với dữ liệu mật, tuyệt mật và dữ liệu phục vụ công tác quân sự, quốc phòng).

+ Mỗi địa phương phấn đấu hoàn thành ít nhất một sản phẩm chuyển đổi số năm 2023.

+ Tỷ lệ doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số đạt 30%.

+ Tỷ lệ doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử đạt 100%.

+ 90% sản phẩm OCOP của tỉnh được đưa lên các sàn thương mại điện tử nội địa (shopee, tiki, lazada, sendo, voso, postmart).

+ Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh.

+ Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử đạt trên 50%.

+ Tỷ lệ dân số có điện thoại thông minh thực hiện cài đặt và sử dụng các ứng dụng tương tác với chính quyền đạt trên 50%.

+ Tỷ lệ người dân từ đủ 15 tuổi trở lên số có tài khoản giao dịch tại ngân hàng hoặc các tổ chức được phép khác đạt 70%.

+ Tỷ lệ người dân có hồ sơ sức khỏe điện tử đạt trên 90%.

- Kế hoạch cũng đề ra 10 nhiệm vụ và 05 nhóm giải pháp để triển khai thực hiện trong năm 2023.

Chi tiết đính kèm KH109


2023.-KH-chuyen-doi-so-nam-2023-bo-sung.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại huyện...(15/09/2023 5:23 CH)

  Chương trình bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2023(28/08/2023 2:58 CH)

  Tuyên truyền về định danh điện tử(10/07/2023 4:20 CH)

  Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) huyện Ninh Sơn năm 2023(20/04/2023 7:32 SA)

  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VNEID(18/04/2023 4:34 CH)

  Tin mới nhất

  Kết quả triển khai thực hiện chi trả trợ cấp an sinh xã hội không dùng tiền mặt trên địa bàn...(20/03/2024 3:02 CH)

  Lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt và kết quả thực hiện trên địa bàn huyện Ninh Sơn năm 2023(14/12/2023 10:03 SA)

  Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (10/10)(04/10/2023 11:24 SA)

  Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại huyện...(15/09/2023 5:23 CH)

  Chương trình bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2023(28/08/2023 2:58 CH)

  128 người đang online
  °