Chương trình bồi dưỡng về Chuyển đổi số năm 2023

Đăng ngày 28 - 08 - 2023
Lượt xem: 342
100%

Ngày 21/8/2023, Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành Quyết định số 1580/QĐ-BTTTT phê duyệt Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2023 cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, các cơ quan báo chí, truyền thông và thành viên tổ công nghệ số cộng đồng của các địa phương.

 

Chương trình bồi dưỡng về chuyển đổi số năm 2023 nhằm bồi dưỡng kiến thức chung, tổng quát về chuyển đổi số cho đối tượng lãnh đạo và các thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số các bộ, ngành, địa phương, từ đó nâng cao nhận thức, phục vụ chỉ đạo và điều hành thực hiện chuyển đổi số tại cơ quan, địa phương.

Bồi dưỡng kiến thức chuyên sâu về chuyển đổi số, trong đó trọng tâm về dữ liệu số cho đối tượng nhân sự chuyên trách công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong cơ quan nhà nước, các tập đoàn, tổng công ty nhà nước để nâng cao năng lực tham mưu, thực thi chuyển đổi số.

Bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng chuyển đổi số cho đội ngũ lãnh đạo và nhân sự làm công tác chuyển đổi số tại các cơ quan báo chí, truyền thông để thực hiện thành công các mục tiêu đề ra trong Chiến lược chuyển đổi số báo chí đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tại Quyết định số 348/QĐ-TTg ngày 06/4/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Phổ cập kỹ năng số cơ bản và kỹ năng an toàn thông tin cho thành viên tổ công nghệ số cộng đồng, nhân sự thuộc mạng lưới cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số và cho người dân.

Chương trình gồm 12 khóa học gồm: Tổng quan về chương trình chuyển đổi số quốc gia; kiến thức nền tảng về chuyển đổi số; dữ liệu số; dữ liệu mở; dữ liệu và cơ sở dữ liệu trong cơ quan nhà nước; nền tảng tổng hợp, phân tích dữ liệu; quản trị dữ liệu; kết nối và chia sẻ dữ liệu; nâng cao nhận thức về chuyển đổi số và bồi dưỡng kỹ năng số cho phóng viên, nhà báo và người làm truyền thông; quản lý đầu tư cho chuyển đổi số, CNTT sử dụng ngân sách nhà nước; bồi dưỡng kỹ năng số theo khung kỹ năng số cơ bản dành cho người dân Việt Nam; kỹ năng an toàn trên môi trường số.

Tại Quyết đinh này, Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Chuyển đổi số quốc gia chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức triển khai biên soạn nội dung và sản xuất học liệu điện tử các khóa học theo Chương trình được phê duyệt để tổ chức bồi dưỡng trên Nền tảng học trực tuyến mở đại trà Onetouch của Bộ Thông tin và Truyền thông. Trực tiếp tổ chức bồi dưỡng trên Nền tảng Onetouch và cấp giấy chứng nhận hoàn thành khóa bồi dưỡng cho các cán bộ, học viên đủ điều kiện. Phối hợp với đơn vị đầu mối các bộ, ngành, địa phương, tập đoàn, tổng công ty nhà nước cung cấp bài giảng, học liệu điện tử để thực hiện bồi dưỡng cho đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại các cơ quan, địa phương và cho đối tượng là thành viên tổ công nghệ số cộng đồng và nhân sự thuộc mạng lưới cộng đồng hỗ trợ chuyển đổi số tại các địa phương.

Chi tiết đính kèm QĐ1580


2023. QĐ 1580 PHE DUYET CHUONG TRINH BOI DUONG VE CĐS.PDF
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại huyện...(15/09/2023 5:23 CH)

  Tuyên truyền về định danh điện tử(10/07/2023 4:20 CH)

  Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Chuyển đổi số huyện Ninh Sơn năm 2023 (20/04/2023 7:58 SA)

  Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Nâng cao Chỉ số chuyển đổi số (DTI) huyện Ninh Sơn năm 2023(20/04/2023 7:32 SA)

  TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG ỨNG DỤNG VNEID(18/04/2023 4:34 CH)

  Tin mới nhất

  Lợi ích của thanh toán không dùng tiền mặt và kết quả thực hiện trên địa bàn huyện Ninh Sơn năm 2023(14/12/2023 10:03 SA)

  Bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2023 (10/10)(04/10/2023 11:24 SA)

  Giám sát kết quả triển khai, thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ tại huyện...(15/09/2023 5:23 CH)

  Hội nghị sơ kết thực hiện Chuyển đổi số 6 tháng cuối năm (02/08/2023 7:59 SA)

  Tuyên truyền về định danh điện tử(10/07/2023 4:20 CH)

  21 người đang online
  °