Bài viết: Kết quả công tác cải cách hành chính 9 tháng đầu năm 2020 ở huyện Ninh Sơn

Đăng ngày 15 - 09 - 2020
Lượt xem: 277
100%

 

         

Thưa quý vị và các bạn!

Thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 22/5/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh Chương trình tổng thể cải cách hành chính (CCHC) Nhà nước giai đoạn 2011-2020, huyện Ninh Sơn đã có nhiều nỗ lực, cố gắng trong thực hiện CCHC - Qua đó, đạt nhiều kết quả tích cực.

Từ đầu năm đến nay, HĐND huyện đã ban hành 12 Nghị quyết, 57 công văn và báo cáo; UBND huyện ban hành 5.968 văn bản quản lý, điều hành. Toàn huyện tiếp nhận 69.940/71.638 hồ sơ, đạt 97,63%. Bộ phận “một cửa liên thông” cấp xã, thị trấn đã giải quyết 61.149/61.164 hồ sơ, đạt 99,97% và giải quyết đúng hẹn 61.149/61.149 hồ sơ, đạt 100%. Cấp huyện đã giải quyết 8.791/10.474 hồ sơ, đạt 83,93%, giải quyết trước hẹn 4.190/8.791 hồ sơ, đạt 47,66%, giải quyết đúng hẹn 4.566/8.791 hồ sơ, đạt 51,94% và hồ sơ trễ hẹn: 35/8.791 hồ sơ, chiếm  0,4%. Có 8/8 xã, thị trấn hoạt động theo cơ chế “một cửa liên thông”, công khai niêm yết đầy đủ các thủ tục liên quan về CCHC, đảm bảo rút ngắn thời gian khi tổ chức, cá nhân đến liên hệ công việc. Các khoản phí, lệ phí, thời gian giải quyết hồ sơ được công khai, minh bạch nhằm ngăn chặn tiêu cực khi thực thi nhiệm vụ. Bên cạnh, Huyện duy trì tốt trang Thông tin Điện tử nhằm đảm bảo cung cấp trực tuyến dịch vụ công, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, góp phần nâng cao năng lực quản lý Nhà nước địa phương. Đội ngũ CB-CC-VC có chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tính năng động, hiệu quả công việc; đồng thời, khắc phục dần các biểu hiện tiêu cực đối với tổ chức và cá nhân khi đến liên hệ công việc.

 

Thưa quý vị và các bạn!

Theo đó, công tác CCHC giai đoạn 2016-2020, huyện Ninh Sơn tập trung chỉ đạo đẩy mạnh nâng cao chất lượng về cải cách thể chế và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan đối với việc thực hiện nhiệm vụ và kết quả CCHC. Tiếp tục rà soát, sắp xếp, tinh gọn bộ máy, không để cơ quan, đơn vị còn sự chồng chéo, bỏ trống hoặc trùng lắp về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn giữa các cơ quan hành chính Nhà nước; đơn giản hóa và giảm chi phí tuân thủ thủ tục hành chính, tiến tới thực hiện cơ chế “một cửa” hiện đại, chuyên nghiệp. Chấn chính, thực hiện cơ chế phối hợp giữa các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn, đặc biệt là ở lĩnh vực quản lý đất đai, chi tiêu ngân sách nhà nước, công tác đầu tư xây dựng cơ bản… Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vụ các vụ việc tiêu cực, tham nhũng, hạch sách, nhũng nhiễu, gây khó khăn phiền hà cho nhân dân. Thực hiện tốt chủ trương của Đảng về công tác chuyển đổi, luân chuyển cán bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực vững về nghiệp vụ chuyên môn, có tinh thần, thái độ trong phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tiếp tục công khai minh bạch chương trình đầu tư, quy hoạch phát triển KT-XH; cơ chế đặc thù, tạo động lực thu hút đầu tư. Đẩy mạnh thực hiện chương trình CCHC, kỷ luật, kỷ cương hành chính, hành chính điện tử.

Tin liên quan

Công tác thực hiện dịch vụ công trực tuyến ở Quảng Sơn(06/10/2022 3:37 CH)

Thị trấn Tân Sơn: Tăng cường việc sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4(06/10/2022 3:40 CH)

Ninh Sơn triển khai nhiệm vụ Cải cách hành chính quý IV năm 2022(04/10/2022 8:59 SA)

Nhơn Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính 9 tháng năm 2022(29/09/2022 2:30 CH)

Đẩy mạnh cải cách hành chính vì nhân dân phục vụ(14/07/2022 10:24 SA)

Tin mới nhất

Nhơn Sơn chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính(16/03/2023 2:53 CH)

Tuyên truyền phổ biến Nghị định số 104/2022/NĐ-CP ngày 21/12/2022 của Chính phủ(13/01/2023 8:55 SA)

Ủy ban Nhân dân huyện: Thẩm định và đánh giá, phân loại kết quả công tác Cải cách hành chính và...(07/12/2022 7:49 SA)

Lương Sơn đổi mới công tác cải cách hành chính(17/11/2022 10:34 SA)

Tuyên truyền, phố biến Nghị định số 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử(11/11/2022 8:39 CH)

67 người đang online
°