Chuyển đổi số, tầm quan trọng của chuyển đổi số và một số chỉ tiêu chuyển đổi số đến 2025 trên địa bàn huyện Ninh Sơn

Đăng ngày 24 - 06 - 2022
Lượt xem: 152
100%

 

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ GÌ: Đó là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện của cá nhân, tổ chức về cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

TẠI SAO PHẢI CHUYỂN ĐỔI SỐ: Bởi vì chuyển đổi số không chỉ giúp tăng năng suất, giảm chi phí mà còn mở ra không gian phát triển mới, tạo ra các giá trị mới ngoài các giá trị truyền thống vốn có (Ví dụ: Đặt hàng trực tuyến và thanh toán trực tuyến có thể đặt hàng không giới hạn về vị trí địa lý; Giảm thiểu được chi phí và thời gian đi lại…). Chuyển đổi số là tất yếu trong Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (Ví dụ: Ước tính 40% các doanh nghiệp tồn tại ngày hôm nay sẽ đóng cửa trong 10 năm tới. Lý do chậm hoặc thất bại trong việc chuyển đổi số).

CHUYỂN ĐỔI SỐ LÀ VIỆC CỦA AI: Chuyển đổi số là quá trình thay đổi tổng thể và toàn diện, là cuộc cách mạng của toàn dân.

NÊN CHUYỂN ĐỔI SỐ KHI NÀO: Chuyển đổi số là quá trình khách quan, muốn hay không thì chuyển đổi số vẫn xảy ra và đang diễn ra. Cuộc sống không ngừng vận động, biến đổi. Mỗi người cũng cần không ngừng thay đổi, thích nghi, nếu không sẽ bị bỏ lại ở phía sau. Do đó, có thể chuyển đổi số ngay lập tức bằng cách chuyển đổi về tư duy, nhận thức, sau đó dần chuyển đổi cách sống, cách làm việc và phương thức sản xuất dựa trên các công nghệ số.

CHUYỂN ĐỔI SỐ NHƯ THẾ NÀO: Chuyển đổi số là một quá trình đa dạng, không có con đường và hình mẫu chung cho tất cả, và do vậy, từng tổ chức, từng cá nhân cần xác định lộ trình riêng, thích hợp với mình. Chuyển đổi số gồm 03 trụ cột: Chính quyền số, Kinh tế số và Xã hội số.

CHÍNH QUYỀN SỐ LÀ GÌ: Là Chính quyền có toàn bộ hoạt động an toàn trên môi trường số, có mô hình hoạt động được thiết kế và vận hành dựa trên dữ liệu và công nghệ số, để có khả năng cung cấp dịch vụ chất lượng hơn, đưa ra quyết định kịp thời hơn, ban hành chính sách tốt hơn

KINH TẾ SỐ LÀ GÌ: Kinh tế số là phát triển doanh nghiệp công nghệ số, chuyển dịch từ lắp ráp, gia công về công nghệ thông tin sang làm sản phẩm công nghệ số, công nghiệp 4.0, phát triển nội dung số, công nghiệp sáng tạo, kinh tế nền tảng, kinh tế chia sẻ, thương mại điện tử và sản xuất thông minh, tạo sao sản phẩm “Make in VietNam”. Kinh tế số gồm ngành công nghiệp công nghệ số, ngành công nghiệp viễn thông, ngành bán hàng hóa dựa trên các nền tảng công nghệ số mà ta vẫn gọi là thương mại điện tử, ngành bán dịch vụ dựa trên các nền tảng số mà ta vẫn gọi là kinh doanh số như dịch vụ đặt phương tiện giao thông, dịch vụ đặt nhà hàng, khách sạn.

XàHỘI SỐ LÀ GÌ: - Công dân số: là công dân có khả năng truy cập các nguồn thông tin số, khả năng giao tiếp trong môi trường số, kỹ năng số cơ bản…. - Y tế số: khám chữa bệnh từ xa, phân tích, giải mã bản đồ gene để từ đó cung cấp thuốc men và dịch vụ y tế được cá thể hóa cho mỗi người dân… - Giáo dục số: nghe giảng bài trực tuyến, trao đổi bài trực tuyến… - Xã hội số là xã hội có công dân số tham gia vào vào quá trình y tế số, giáo dục số, giao tiếp xã hội trên môi trường số…

          MỘT SỐ CHỈ TIÊU CỦA HUYỆN NINH SƠN VỀ CHUYỂN ĐỔI SỐ THEO KẾ HOẠCH SỐ 87/KH-UBND NGÀY 11/3/2022 CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN NINH SƠN ĐẾN NĂM 2025

100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4, được cung cấp trên nhiều phương tiện truy cập khác nhau, bao gồm cả thiết bị di động;

85% hồ sơ công việc tại cấp huyện và 65% hồ sơ công việc tại cấp xã được xử lý trên môi trường mạng (trừ hồ sơ công việc thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

100% chế độ báo cáo, chỉ tiêu tổng hợp báo cáo định kỳ và báo cáo thống kê về kinh tế-xã hội của địa phương để phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền cấp huyện và xã, thị trấn được tích hợp, kết nối, chia sẻ dữ liệu số trên Hệ thống thông tin báo cáo của huyện với Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ (trừ các báo cáo thuộc phạm vi bí mật nhà nước);

100% cơ sở dữ liệu tạo nền tảng phát triển Chính phủ điện tử bao gồm các cơ sở dữ liệu về dân cư, đất đai, đăng ký doanh nghiệp, tài chính, bảo hiểm được hoàn thành và kết nối, chia sẻ vào hệ thống quốc gia; từng bước mở dữ liệu của các cơ quan nhà nước để cung cấp dịch vụ công kịp thời, một lần khai báo, trọn vòng đời phục vụ người dân và phát triển kinh tế - xã hội;

50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý;

Tỷ lệ hài lòng của người dân đối với Chính quyền số là 95%;

Huyện Ninh Sơn thuộc nhóm dẫn đầu về chỉ số đánh giá chuyển đổi số (DTI) của tỉnh.

100% sản phẩm OCOP được tiêu thụ trên các sàn thương mại điện tử nội địa.

Hạ tầng mạng băng rộng cáp quang phủ trên 90% hộ gia đình, 100% địa bàn thôn có dân cư;

Phổ cập dịch vụ mạng di động 4G/5G và điện thoại di động thông minh;

Tỷ lệ dân số có tài khoản thanh toán điện tử trên 50%.

Chi tiết tham khảo theo file đính kèm KH87


2022-KH-thuc-hien-chuong-trinh-hanh-dong-so-123-cua-HU.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên...(12/01/2023 5:01 CH)

  Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.(15/11/2022 2:51 CH)

  Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa(10/11/2022 8:56 CH)

  Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để tạo một MC ảo(09/11/2022 9:19 CH)

  Nhận diện chiêu thức lừa đảo chuyển nhầm tiền và cách xử lý(09/11/2022 9:09 CH)

  Tin mới nhất

  Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ(15/02/2023 11:13 SA)

  Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên...(12/01/2023 5:01 CH)

  UBND huyện họp thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(16/12/2022 3:52 CH)

  Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.(15/11/2022 2:51 CH)

  Chuyển đổi số doanh nghiệp nhỏ và vừa(10/11/2022 8:56 CH)

  24 người đang online
  °