Kỳ họp thứ 12 HĐND huyện khóa X

Đăng ngày 26 - 05 - 2023
Lượt xem: 59
100%

Sáng ngày 26/05, đồng chí Nguyễn Đô – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Phạm Văn Bình – Phó Chủ tịch HĐND huyện đã đồng chủ trì kỳ họp thứ 12 (kỳ họp chuyên đề) HĐND huyện khóa X nhiệm kỳ 2021 – 2026, nhằm thông qua một số Nghị quyết quan trọng. Tham dự có đồng chí Kiều Tấn Thịnh – Chủ tịch UBND huyện; đại biểu HĐND huyện khóa X cùng lãnh đạo các phòng, đơn vị và UBND các xã, thị trấn.

 

Tại kỳ họp, sau khi nghe UBND huyện thông qua các tờ trình đề nghị về: Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025; điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 các Chương trình mục tiêu Quốc gia; điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023; bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Phòng Giáo dục – Đào tạo kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/08/2022 và Quyết định số 22/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ và báo cáo kết quả thẩm tra các tờ trình của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện.

Với tinh thần trách nhiệm, các đại biểu đã tập trung thảo luận và thống nhất thông qua 04 Nghị quyết nói trên.

Cụ thể, đối với Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, sẽ giảm 33.306 triệu đồng, từ 542.494 triệu đồng tại Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06/09/2022 xuống còn 509.188 triệu đồng. Trong đó, điều chỉnh tăng ngân sách tỉnh hỗ trợ: 6.800 triệu đồng (theo Quyết định số 441/QĐ-UDND ngày 04/04/2023 của UBND tỉnh về việc hỗ trợ các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao năm 2022) và giảm ngân sách huyện, xã: 40.106 triệu đồng. Trong Nghị quyết cũng điều chỉnh, bổ sung danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, trong đó sẽ bỏ danh mục chi cho công tác thực hiện đo đạc, đăng ký đất đai và thêm danh mục hỗ trợ thôn đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiễu mẫu; hỗ trợ Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã chính quy trên địa bàn huyện và các nhiệm vụ khác.

Đối với Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025 các Chương trình mục tiêu Quốc gia, sẽ giảm 40.106 triệu đồng, từ 168.510 triệu đồng tại Nghị quyết số 22/NQ-HĐND ngày 06/09/2022 xuống còn 128.404 triệu đồng. Việc điều chỉnh đến từ giảm vốn bố trí khởi công mới của 08 dự án trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và vốn bố trí thanh toán các công trình đã hoàn thành.

Với Nghị quyết về điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch đầu tư phát triển năm 2023, sẽ tăng 8.900 triệu đồng, từ 93.413 triệu đồng tại Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 24/12/2022 lên thành 102.313 triệu đồng. Việc điều chỉnh nhằm hỗ trợ cho các xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao và các thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu năm 2022. Trong Nghị quyết cũng điều chỉnh vốn đối ứng giữa các chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 từ nguồn thu sử dụng đất, trong đó: Đối ứng Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2023 sẽ giảm 674 triệu đồng và tăng đối ứng Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 674 triệu đồng.

Còn với Nghị quyết về bổ sung dự toán chi ngân sách nhà nước năm 2023 cho Phòng Giáo dục – Đào tạo kinh phí hỗ trợ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 11/08/2022 và Quyết định số 22/2022/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 của Thủ tướng Chính phủ, sẽ bổ sung 338,7 triệu đồng từ nguồn kinh phí dự phòng ngân sách huyện hỗ trợ cho 96 người.

Để các Nghị quyết được triển khai đạt hiệu quả, phát biểu bế mạc tại kỳ họp, đồng chí Nguyễn Đô – Bí thư huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đề nghị UBND huyện cần tích cực khẩn trương trong công tác chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; tập trung mọi nguồn lực để thực hiện các chương trình mục tiêu đảm bảo đúng tiến độ kế hoạch và hiệu quả; giải ngân kịp thời các nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, chương trình giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi góp phần phát triển kết cấu hạ tầng, kinh tế - xã hội vùng nông thôn, vùng đặc biệt khó khăn đáp ứng nhu cầu của người dân. Đồng thời đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, tổ đại biểu HĐND và đại biểu HĐND huyện tiếp tục tăng cường giám sát việc triển khai thực hiện các Nghị quyết và báo cáo kết quả cho HĐND huyện theo quy định.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lương Sơn(31/05/2023 11:37 SA)

  Thường trực huyện ủy đối thoại với cán bộ, viên chức ngành Giáo dục(18/05/2023 2:10 CH)

  Kỳ họp thứ 11 HĐND huyện khóa X(28/04/2023 11:08 SA)

  Hội nghị sơ kết 03 năm thực hiện Kết luận số 01 – KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII(08/04/2023 4:55 CH)

  Hội nghị triển khai Quyết định về công tác cán bộ(03/04/2023 9:43 SA)

  Tin mới nhất

  Đại biểu HĐND tỉnh, HĐND huyện tiếp xúc cử tri thị trấn Tân Sơn(01/06/2023 11:11 SA)

  Đại biểu HĐND tỉnh, huyện tiếp xúc cử tri xã Lương Sơn(31/05/2023 11:37 SA)

  Thường trực huyện ủy đối thoại với cán bộ, viên chức ngành Giáo dục(18/05/2023 2:10 CH)

  Hội nghị tổng kết 20 năm Ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” và 10 năm thực hiện Chương trình...(09/05/2023 2:18 CH)

  Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực(09/05/2023 9:21 SA)

  47 người đang online
  °