Ninh Sơn thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển Đổi số giai đoạn 2021 - 2025

Đăng ngày 29 - 10 - 2022
Lượt xem: 136
100%

Ngày 27/10/2022, Huyện uỷ Ninh Sơn ban hành Quyết định số 234-QĐ/HU về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chuyển Đổi số huyện Ninh Sơn Giai đoạn 2021-2025.

 

- Ban Chỉ đạo được thành lập do đồng chí Bí thư huyện uỷ làm Trưởng ban; các đồng chí Phó Bí thư huyện uỷ làm Phó Trưởng ban; các đồng chí Uỷ viên Ban Thường vụ huyện uỷ, Trưởng các Ban Xây dựng Đảng huyện; một số lãnh đạo các phòng, ban, ngành thuộc UBND huyện làm thành viên Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ giúp Ban Thường vụ huyện ủy chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch, đề án chuyển đổi số huyện Ninh Sơn theo chủ trương và bảo đảm đúng quy định của pháp luật.

Các thành viên Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; nhiệm vụ cụ thể do Trưởng Ban Chỉ đạo phân công. Uỷ ban nhân dân huyện là cơ quan Thường trực của Ban Chỉ đạo.

Ban Chỉ đạo sử dụng con dấu của huyện ủy theo quy định trong việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ. Kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo thực hiện theo quy định của Đảng và pháp luật Nhà nước.

Chi tiết đính kèm Quyết định số 234 của Ban Thường vụ huyện uỷ.


234-QD thanh lap BCD chuyen doi so.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Phân công trách nhiệm triển khai thực hiện từng chỉ số Bộ chỉ số đánh giá Chuyển đổi số cấp huyện...(08/11/2022 1:41 CH)

  Truyền thông về Chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030 trên địa bàn huyện Ninh Sơn(15/09/2022 10:44 SA)

  Khen thưởng trong Phong trào thi đua “Chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025” trên địa bàn huyện...(15/09/2022 10:29 SA)

  Huyện Ninh Sơn triển khai Kế hoạch Tổ công nghệ số cộng đồng(11/08/2022 10:10 SA)

  Tin mới nhất

  Hòa Sơn: Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến(28/03/2023 7:34 SA)

  Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Đề án 06 của Chính phủ(15/02/2023 11:13 SA)

  Ninh Sơn: tổ chức tuyên truyền, tập huấn Nghị định 104/2022/NĐ-CP cho Cán bộ, công chức, viên...(12/01/2023 5:01 CH)

  UBND huyện họp thông qua dự thảo Kế hoạch chuyển đổi số năm 2023(16/12/2022 3:52 CH)

  Ninh Sơn: tổ chức chấm điểm chỉ số Chuyển đổi số cấp xã trên địa bàn huyện.(15/11/2022 2:51 CH)

  16 người đang online
  °