Giải quyết khiếu nại của ông Võ Tấn Hiền (lần đầu)

Đăng ngày 09 - 10 - 2022
Lượt xem: 142
100%

 

Ông Võ Tấn Hiền khiếu nại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày23/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn và Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơnvề việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn,huyện Ninh Sơn. Qua khiếu nại, ông Võ Tấn Hiền yêu cầu: Bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 6.117.3m2 cho ông.

Giữ nguyên Quyết định số 1241/QĐ-UBNDngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước SôngThan, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn và Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện NinhSơn. Không chấp thuận bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 6.117,3m2 cho hộ ông Võ Tấn Hiền.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm QĐ987


3.-Quyet-dinh-giai-quyet-khieu-nai-Hien_dungcq-29-04-2022_06h38p22(29.04.2022_09h03p30)_signed.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  Giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tuấn (lần đầu)(09/10/2022 11:24 SA)

  giải quyết khiếu nại của ông Lê Quang Anh (lần đầu)(09/10/2022 11:22 SA)

  giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Lộc, sinh năm 1954 (Lần đầu)(09/10/2022 11:17 SA)

  Đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Tài Bạch Sách(09/10/2022 11:10 SA)

  trả lời đơn khiếu nại của bà Nguyễn Thị Dung(21/09/2022 9:12 CH)

  38 người đang online
  °