Giải quyết khiếu nại của ông Võ Tấn Hiền (lần đầu)

Đăng ngày 09 - 10 - 2022
Lượt xem: 215
100%

 

Ông Võ Tấn Hiền khiếu nại Quyết định số 1241/QĐ-UBND ngày23/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn và Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơnvề việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn,huyện Ninh Sơn. Qua khiếu nại, ông Võ Tấn Hiền yêu cầu: Bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 6.117.3m2 cho ông.

Giữ nguyên Quyết định số 1241/QĐ-UBNDngày 23/6/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước SôngThan, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện Ninh Sơn và Quyết định số 1756/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 của Ủy ban nhân dân huyện Ninh Sơn về việc bồi thường, hỗ trợ bổ sung cho hộ ông Võ Tấn Hiền để giải phóng mặt bằng thực hiện Dự án Hồ chứa nước Sông Than, hạng mục Lòng hồ, xã Hòa Sơn, huyện NinhSơn. Không chấp thuận bồi thường, hỗ trợ đối với diện tích 6.117,3m2 cho hộ ông Võ Tấn Hiền.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm QĐ987


3.-Quyet-dinh-giai-quyet-khieu-nai-Hien_dungcq-29-04-2022_06h38p22(29.04.2022_09h03p30)_signed.pdf
Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Tin mới nhất

  KẾT LUẬN THANH TRA Về việc quản lý, sử dụng đất tại khu vực xứ đồng Bà Đĩ, xã Hòa Sơn và xã Mỹ...(25/12/2023 8:34 CH)

  QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Bích Phương (lần đầu)(24/12/2023 8:48 CH)

  QUYẾT ĐỊNH Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Chánh (lần đầu)(23/12/2023 8:52 CH)

  QUYẾT ĐỊNH Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại(23/12/2023 8:46 CH)

  KẾT LUẬN THANH TRA việc thực hiện các quy định về quản lý thu, chi tài chính ngân sách nhà nước...(22/12/2023 10:21 SA)

  68 người đang online
  °