Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6

Đăng ngày 28 - 12 - 2022
Lượt xem: 55
100%

Từ ngày 26 - 28/12, Ban Tuyên giáo huyện ủy đã phối hợp với Trung tâm chính trị huyện tổ chức hội nghị học tập, quán triệt và triển khai các Nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể trên địa bàn huyện.

 

Tại hội nghị, đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể đã được học tập, quán triệt Nghị quyết số 27 về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 28 về tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới; Nghị quyết số 29 về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Kết luận số 45 về định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Thông qua hội nghị, nhằm giúp đội ngũ đảng viên, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể nắm vững quan điểm chỉ đạo, nội dung cơ bảnnhững điểm mới trong các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII. Trên cơ sở đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, xây dựng ý chí quyết tâm trong thực hiện các nghị quyết của Trung ương, làm cơ sở phục vụ công tác chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ, gắn với đặc thù của từng cơ quan, đơn vị.

Ý kiến bạn đọc

  Tin liên quan

  Vùng 4 Hải quân: Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực(17/03/2023 8:33 SA)

  Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(05/03/2023 4:29 CH)

  Ban Thường vụ huyện ủy làm việc với Đảng ủy thị trấn Tân Sơn(02/03/2023 2:54 CH)

  Lễ ra quân huấn luyện năm 2023(27/02/2023 9:44 SA)

  Lâm Sơn: Đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương(13/01/2023 3:16 CH)

  Tin mới nhất

  Vùng 4 Hải quân: Tuyên truyền thu hút nguồn nhân lực(17/03/2023 8:33 SA)

  Đoàn giám sát HĐND tỉnh: Giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về giáo dục (17/03/2023 2:00 CH)

  Khai giảng lớp Bồi dưỡng nhận thức về Đảng năm 2023(16/03/2023 9:26 SA)

  Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện chuyên đề năm 2023(13/03/2023 11:15 SA)

  Hội nghị lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)(05/03/2023 4:29 CH)

  66 người đang online
  °